NORDIC SWAN

Nordic Swan Ecolabel Nedir?

NORDIC SWANNordic Ecolabel, sürdürülebilir bir tüketime katkıda bulunacak çevresel bir etiketleme planı sağlamak amacıyla 1989 yılında Kuzey Avrupa Bakanlar Konseyi tarafından kurulmuştur. Nordic Ecolabel, tüketicilerin çevreye duyarlı ürünleri aktif bir şekilde seçmelerine yardımcı olmak için başlatıldı. Nordic Ecolabel, ISO 14024 tipi 1 Ecolabelling sistemi olup üçüncü parti bir kontrol organıdır.

 

Nordic Ecolabel şirketlerinin pazarlama ve satış kampanyalarını nasıl güçlendirdiğini gösteren birçok örneği vardır. Dünyanın önde gelen şirketleri, örneğin Procter & Gamble, Samsung, Sharp, Fujitsu, Scandic Hotels ve SCA gibi Nordic Ecolabelled ürünlerine sahiptir.

Nasıl başvurulur?

Nordic Ecolabel bünyesinde 63 ürün grubu bulunmaktadır. Bu gruplar içerisinde ürünler bulunduran ve kriter gereksinimlerini karşılayan şirketler Nordic Ecolabel lisansı için başvuruda bulunabilirler. Artan sayıda satın alma (ihale), çevresel gereklilikler olarak Nordic Ecolabelling kriterlerini ve şartlarını yerine getirildiğini belgeleyen Nordic Ecolabel lisansını verir. Her bir İskandinav ülkesinin, ölçüt geliştirme, lisanslama, pazarlama ve denetim sorumluluğunu üstlenen yerel ulusal ofisleri vardır.

 

Ürünler üreten ve İsveç, Norveç, Finlandiya İzlanda veya Danimarka'da pazarlayan şirketler kendi ülkelerinde başvurmalıdır. Diğer şirketler, öncelikle Ecolabelled ürünlerin satılacağı ülkede başvurmalıdır. Ülkemizden Nordic Ecolabel başvurusu yapmak isteyen üreticiler ise Semtrio Sürdürülebilirlik Danışmanlığı vasıtası ile başvurularını gerçekleştirebilmektedirler. Semtrio ekibi ve Sürdürülebilirlik Danışmanları ile Nordic Ecolabel hakkında doğru bilgiye en iyi şekilde ulaşabilirsiniz.

Nordic Ecolabel’in kriterleri?

Nordic Ecolabel'ı taşıyan ürünler çevresel ve iklim şartlarına uygundur. Ürünün yaşam döngüsü perspektifi analiz edilir, yani ürünün hammadde, kaynak ve atıklara kadar çevre üzerindeki etkisi incelenir. Kriterler de kalite, sağlık yönleri, performans ve işlevsellik açısından belirlenir. Her ürün grubunun, genel kriterlere ve ürüne özel gereksinimlere sahip olması gerekir.

İskandinav ülkelerinin ürün geliştirilmesinde dikkate aldığı önemli çevre şartları şunlardır:

 • Enerji kullanımı
 • İklim özellikleri
 • Su kullanımı
 • Hammadde kaynağı
 • Kimyasalların kullanımı
 • Tehlikeli atık su
 • Paketleme
 • Atık

Nordic Ecolabel ayrıca iklim şartlarının hesaba katıldığını ve CO2 emisyonlarının (ve diğer zararlı gazların) uygun olan değerde olduğunu da belirler. Bu nedenle, iklim şartları değerlendirmede önemli bir unsurdur. Bazı kriterler, fosil yakıtların kullanımı veya imalat sırasında enerji tüketimine ilişkindir. Bazıları da doğrudan iklime bağlı gereksinimleri içermektedir. Nordic Swan Ecolabel, alan seçimi, büyütme, imalat, nakliye ve yanma dahil olmak üzere tüm yakıt ömrü boyunca yayılan karbondioksit miktarı için mutlak bir limit değeri oluşturmuştur.

RPS

İskandinav Ecolabelling şeması için en uygun ürün gruplarını seçmek için, bir ürünün önemi, potansiyeli ve nasıl kontrol edilebileceği veya yönlendirilebileceği incelenmektedir. Bu çalışmaya RPS planı adı verilir. RPS planında;

 • Ürün grubu ile ilgili özel çevre sorunları ve bunların ne kadar büyük olduklarına göre değerlendirilir.
 • Nordic Ecolabel kriterlerine sahip olarak ürün grubunda yapılabilecek olası çevre kazanımlarına bakılır.
 • Ürünün, etkinliğin veya sorunun Nordic Ecolabel'in gereksinimlerinden nasıl etkilendiği incelenir.

Nordic Ecolabelling Board, bu üç parametrenin belirli ürün veya hizmet için bir avantaj olacağına karar verirse, bu ürün grubuna yönelik bir çalışma başlatılır. Bu çalışma, karmaşık bir prosedür olduğu için, ortalama üç ila dört yıl sürmektedir.